ALIPLAST SUPERIAL

SUPERIAL

Pakiet trzyszybowy, trzykomorowa przekładka termiczna o szerokości 34 mm, 

Głębokość zabudowy ościeżnic okiennych i drzwiowych 75 mm, głębokość skrzydeł okiennych i drzwiowych – 84 mm. 

Możliwość zastosowania pakietów szybowych do 61 mm.

Współczynnik przenikania ciepła <2.0 W/m2K